Акредитација

Акредитација је гаранција да школа задовољава високо-квалитативне стандарде акредитационог тела у смислу образовања, наставног програма, администрације, финансијске сигурности и ђачке службе.

Основна школа „Свети Кирило и Методије“ у Новом Саду у потпуности је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије , што значи да је препознат висок ниво компетентности од стране надлежних органа. Истовремено, школа задовољава прописе донете од стране Покрајинског секретеријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, Аутономне покрајине Војводине.

Пронађите нас у регистру установа на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под редним бројем 1964.