Дневне активности

Дневне активности се реализују у периоду од 8:00 до 16:00. Ђаци су обавезни да носе школске униформе прилагођене дневним активностима и годишњем добу. Настава почиње у 9:00 и завршава се у 16:00.
Током боравка у школи деци су обезбеђена четири оброка дневно као и целодневни надзор стручног кадра.