Календар за школску 2018/2019.


Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице донео је правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину. Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта:

  • Прво полугодиште почиње у понедељак 03. септембра 2018. године, а завршава се у петак 21.децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
  • Друго полугодиште почиње у уторак 15. јануара 2019 и завршава се:
    14. јуна 2019. године ( петак) , за ученике од 1-7 разреда и има 100 наставних дана.
    31.маја 2019. године( петак) , за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

Распусти у току школске године:

  • Зимски распуст почиње у понедељак 24.децембра 2018. године, а завршава се у понедељак 14.јануара 2019. године.
  • Пролећни распуст почиње у петак, 19.априла 2019 године а завршава се у четвртак , 02.маја 2019. године.
  • У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији (,, Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11). Нерадни дани су 12. новембар.2018(понедељак), 15. фебруар 2019. ( петак ) , 1. и 2. мај 2019.( среда и чевртак).
Школски календар за 2017/18. годину у PDF формату можете преузети ОВДЕ