Календар за школску 2018/2019.


Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице донео је правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину. Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта:

 • Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
 • Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:
  - у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана,
  - у уторак, 02. јуна 2020. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

Распусти у току школске године:

 • Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.
 • Пролећни распуст у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
 • У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији (,, Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се обележава:
  - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. октобра 2019. године, радни је и наставни дан
  - Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године је нерадни и ненаставни дан
  - Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и ненаставни дан
  - Сретење
  - Дан државности, који пада у суботу, и недељу 15. и 16. фебруара 2020. године, обележава се првог наредног радног дана у понедељак 17.02.2020 године као нерадни и ненаставни дан
  - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у среду, 22. априла 2020. године, радни је и наставни дан
  - Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и ненаставни дани
  - Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и ненаставни дан, и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и нерадни је дан.
Школски календар за 2019/20. годину у PDF формату можете преузети ОВДЕ