Превоз

У жељи да увек будемо ту за Вас и изађемо Вам у сусрет, најбоља основна школа у Новом Саду,„Свети Кирило и Методије“,обезбеђујесвојим возилима деци повремени или сталан превоз у оба правца. За свако уписано дете наш превоз, аутомобили и аутобуси су на располагању.

Васпитно образовни процес не одвија само унутар школе.

Захваљујући сопственом превозу деци често организујемо тематске екскурзије. Кроз посете културним и спортским,актуелним дешавањима као и производним установама деца су у прилици да уживо и практично виде, све оно о чему су учили и да упознају успешне и вредне људе који су најбољи узор по коме и они треба да граде свој животни пут.