Календар за школску 2021/2022.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице донео је правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину. Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта:

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завршава се 23. децембра 2021.
године. Прво полугодиште има 80 наставни дан.

Друго полугодиште почиње 17. јануара 2022. године и завршава се:
- 07. јуна 2022. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана и
- 21. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава се 16. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 2022. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 22. јуна 2022. године, а
завршава се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по
завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. године.

Школски календар за 2021/22. годину у PDF формату можете преузети ОВДЕ

christmas-page-divider-6
imgbin_christmas-bulbs-christmas-balls-christmas-bubbles-png
EnglishRussianSerbian